Linux işletim sisteminde CD - DVD aygıtları bağlama ve ayırma nasıl olur ?